رمز بلاگ

شروع ثبت نام موقت پیش دبستانی و ابتدائی مفتاح

شرایط و مدارک ثبت نام موقت اعلام شد.

کار باید کامل،محکم،ابتکاری و همراه با نیاز انجام گیرد.(مقام معظم رهبری)

« مرکز شکوفائی استعدادهای برتر »
تحولات دهه های اخیر در تمامی عرصه های حیات بشری ،دگرگونی های غیر قابل تصور و شگرفی را بوجود آورده از جمله تحول در نظام اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی بویژه در حوزه پژوهش و آموزش بوده است.
اکنون به مدد این تحول، فرصت های تازه ای برای فراگیران فراهم گردیده است . دراین شرایط،درک صحیح،شرایط ،نیازها، وفرآیندی که به بهبود و مطلوبیت آموزش ها کمک کند ازسوی متولیان تعلیم وتربیت امری ضروری و حیاتی است.

موسسه فرهنگی آموزشی و پژوهشی مفتاح قائم(عج) «مرکز شکوفایی استعداد های برتر»با نگاه عمیق ونوآورانهبه موضوعوبا تکیه بر دانش و تجارب ارزشمند کارشناسان فرهیخته، تفکر و تدبیر خود را معطوف به نیازدانش آموزان در زمینه های آموزشی و فرهنگی نموده و تلاش دارد تا آنان را برای افق فردا تربیت ومهیا نماید.

مراکز پیش دبستانی ودبستان های مفتاح
پِیش دبستانی ودبستان های دخترانه وپسرانه مفتاح در محیطی سالم با کادری مجرب برای سال تحصیلی97-96 از 5 بهمن ماه جهت پایه اول ابتدایی وپیش دبستانی 1و2ثبت نام موقت می نمایند.


الف- شرایط ثبت نام پایه اول ابتدایی
1- دارا بودن شش سال تمام تا اول مهر 1396
2-واجد شرایط بودن به تأئید مشاور مدرسه ومدیریت دبستان
3- پذیرش برنامه ها،شرایط وضوابط مدرسه توسط اولیاء

 

- مدارک لازم
پس از مراجعه اولیاء به دبستان ومعرفی نوآموزجهت مشاوره در صورت احراز شرایط اولیاءمحترم می توانند به همراه نوآموز با همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
1.اصل شناسنامه نوآموزویک برگ تصویرآن
2.عکس4*3چهارقطعه
3.اصل شناسنامه وکارت ملی پدرومادرویک برگ تصویرآن
4.تکمیل فرم های ثبت نام
5. پرداخت شهریه

ب- شرایط ثبت نام پیش دبستانی 1و2
1-پذیرش برنامه ها،شرایط وضوابط توسط اولیاء
- مدارک لازم
1- اصل شناسنامه +یک برگ تصویر آن
2-عکس4*3چهارقطعه
3- اصل شناسنامه وکارت ملی پدر ومادر ویک برگ تصویر آن
4- تکمیل فرم های ثبت نام
5-پرداخت شهریه
  رخنمون مدارس ابتدائی

گزارش عملکرد ماهیانه مراکز پیش دبستانی و دبستان های مفتاح

برنامه راهبردی مفتاح
نشانی:

دبستان پسرانه مفتاح (دوره اول ): هفت تیر 11– پلاک 63  تلفن  38694616

www.meftah-ep.com

 دبستان پسرانه مفتاح ( دوره دوم ):بلوار وکیل آباد – بلوار شهید باهنر- شهید باهنر5 تلفن : 38819591
www.meftah-ep2.com
مرکز پیش دبستانی و دبستان دخترانه مفتاح ( دوره اول و دوم ):بلوارفردوسی خیابان مهدی 2 خیابان سمیه نبش سمیه 6 تلفن:37653161
www.meftah-ed.com

مرکز پیش دبستانی مستقل مفتاح:بلوارشهید فکوری - فکوری 28  تلفن:38692509

www.meftah-pi.com

 


بازگشت به صفحه اصلی
نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
نام و آدرس ایمیل شما محفوظ است