رمز بلاگ

تم اصلی رمزبلاگ تائید گردید

پس از طراحی تم اصلی رمزبلاگ و تائید آن مراحل اجرائی آغاز گردید.

تم اصلی رمز بلاگ با توجه به اهداف وبلاگها طراحی و به تائید موسسه فرهنگی و آموزشی مفتاح قائم (عج) رسیدکه به تدریج تم اصلی در سایت اجرا می گردد.


 


بازگشت به صفحه اصلی