رمز بلاگ

گزارش تخلف:

 
آدرس وبلاگ متخلف:  الزامی
نوع تخلف:  الزامی
نام شما:  اختیاری
تلفن همراه شما:  اختیاری
ایمیل شما:  اختیاری
توضیحات تخلف:   اختیاری
کد امنیتی: الزامی

"ارسال گزارش تخلف به معنای مسدود سازی وبلاگ اشاره شده نیست.همکاران ما وبلاگهایی را مسدود میکنند که تخلف آشکار ومشخص داشته باشند(برای مثال استفاده از الفاظ رکیک یا تصاویر مستهجن و ...)بررسی برخی موارد در صلاحیت نهادهای قانونی مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با پلیس فتا است ودر مواردی نیزبر اساس قانون برخورد با وبلاگ یا مسدود سازی آن با نظر مرجع قضائی وپس از تشکیل پرونده در محاکم قضائی صورت می گیرد.
بررسی گزارشهای ارسالی دوتا سه روزکاری به طول خواهد کشید ودر صورتی که تخلف آشکار ودر حیطه قضاوت تیم بررسی کننده باشدوبلاگ مسدود خواهدشد.ارسال چند باره گزارش یک تخلف درباره یک وبلاگ کمکی به بررسی سریعتر آن نخواهد داشت وگزارشهای تکراری بصورت خودکار حذف می شوند."